Vrijwilliger bij HBC

HBC is een echte vrijwilligersvereniging. Door de inzet van de vele vrijwilligers kunnen we de contributie betaalbaar houden. Bovendien vergroot het vrijwilligerswerk de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid. Als erkenning voor de vrijwillige inzet reikt de sportraad gouden, zilveren en bronzen spelden uit. Bovendien kent de sportraad een aantal leden van verdienste. Klik hier voor het overzicht.

We waarderen onze vrijwilligers zeer. Iedere sub-vereniging geeft hier op zijn eigen manier inhoud aan. De verzekering die de gemeente heeft afgesloten houdt onder meer in dat:

  • vrijwilligers zijn verzekerd tegen schade aan persoonlijke eigendommen
  • een uitkering wordt gegeven bij overlijden of blijvende invaliditeit als dat een gevolg is van een ongeval tijdens het vrijwilligerswerk
  • vrijwilligers voor aansprakelijkheid zijn verzekerd, zonder eigen risico.

Klik hier voor de polisvoorwaarden. Heeft u als vrijwilligers, mantelzorger of als stagiair schade opgelopen tijdens het verrichten van taken dan kunt u voor het schadeformulier terecht op de website van de gemeente.