Stichting Sportpark HBC

Stichting Sportpark HBC is eigenaar en beheerder van het Sportpark aan de Cruquiusweg in Heemstede.

Naast het ter beschikking stellen van de accommodatie voor sportuitoefening aan HBC Voetbal, HBC Bridge, Jeu de Boules en HBC Tafeltennis vindt verhuur plaats van de accommodatie met betrekking tot het clubhuis De Toekomst 2.

Ook kunnen de kunstgras/natuurgrasvelden, jeu de boules banen en de sporthal worden gehuurd voor eenmalige sportdagen of andere evenementen. Daarnaast worden er ruimtes verhuurd aan kinder- en naschoolse opvang van Les Petits en aan huiswerkbegeleiding The School. Tenslotte vindt er ook verhuur plaats van de krantenloods en het parkeerterrein.

Bestuur Stichting Sportpark HBCstichtingsportparkhbc@gmail.com

H. Touw voorzitter
M. Preijde secretaris/penningmeester
C. Pijpers velden
A. Lindeman techniek
W. van der Wal projecten