Stichting Sportpark HBC

Stichting Sportpark HBC is eigenaar en beheerder van het Sportpark aan de Cruquiusweg in Heemstede.

Naast het ter beschikking stellen van de accommodatie voor sportuitoefening aan HBC Voetbal en HBC Tafeltennis vindt verhuur plaats van de accommodatie met betrekking tot het clubhuis De Toekomst 2.

Daarnaast worden er ruimtes verhuurt aan kinder-  en naschoolse opvang van Les Petits en aan huiswerkbegeleiding The School.

Tenslotte vindt er ook verhuur plaats van de krantenloods en het parkeerterrein.

Bestuur Stichting Sportpark HBC

H. Touw voorzitter 06 – 13134912
M. Lukkien vice-voorzitter 06 – 10942245
M. Preijde secretaris/penningmeester 06 – 10775619
C. Pijpers velden 06 – 10439052
A. Lindeman techniek 06 – 12498190