Alcohol in het clubhuis

Alcohol schenken aan personen onder 18 jaar is verboden. Vraag bij twijfel om een legitimatie. Ook het schenken van alcohol aan personen die al te veel op hebben is verboden. 

Om personen alcohol te weigeren kun je gebruik maken van onderstaande aanpak.

Stap 1: Afweging maken

 • Welke regel toepassen?

Stap 2: Open gesprek

 • Toon inzicht (leef je in en toon begrip)
 • Geef de regel aan
 • Biedt een alternatief aan of vraag nee te accepteren

Stap 3: Geef ruimte voor een reactie

 • Koper maakt excuses (smoesjes)
 • Koper heeft kritiek op de regel?

Stap 4: Ombuigen van een reactie

 • Toon begrip
 • Geef argumenten
 • Vraag om medewerking: of ‘nee accepteren’ of alternatief accepteren

Stap 5: Bij geen medewerking en blijvend tegenwerkend gedrag (storend voor barvrijwilliger en andere gasten)

 • Geef waarschuwing
 • Stel voor de keuze: of medewerking verlenen of de kantine verlaten

Stap 6: Bij nog geen medewerking en blijvend tegenwerkend gedrag (storend voor barvrijwilliger en andere gasten)

 • Verzoek de gast de kantine te verlaten

Stap 7: Klant weigert kantine te verlaten

 • Volg hier de instructies die het bestuur af heeft gegeven voor deze situaties. Mocht de zaak escaleren, kunt u contact opnemen met de politie.

NB: Van stap 6 en 7 is in de sport gelukkig zelden sprake en je zult hier hoogstwaarschijnlijk niet mee worden geconfronteerd als barvrijwilliger. Toch is het goed om te weten hoe je moet handelen, mocht een dergelijk geval zich voordoen.

Klik hier voor praktijkvoorbeelden