Stichting Sportpark HBC

Stichting Sportpark HBC is eigenaar en beheerder van het Sportpark aan de Cruquiusweg te Heemstede. Naast het ter beschikking stellen van de accommodatie voor sportuitoefening aan HBC Voetbal en HBC Tafeltennis, vindt verhuur plaats van de accommodatie met betrekking tot de kantine (Toekomstcommissie) alsmede ten behoeve van kinderopvang en naschoolse opvang. Tenslotte vindt er ook verhuur plaats van de krantenloods en het parkeerterrein.

Bestuur Stichting Sportpark HBC

H. Touw 
voorzitter T: 023 - 528 39 27 / 06 - 13 13 49 12
M. Lukkien 
vice voorzitter T: 023 - 547 96 95 / 06 - 10 94 22 45
M. Preijde secretaris/penningmeester T: 023 - 533 88 18 / 06 - 10 77 56 19
C. Pijpers velden T: 023 - 528 91 81 / 06 - 10 43 90 52
A. Lindeman techniek T: 06 - 12 49 81 90